dé kaart waarop je alle creatieve lessen vindt voor kinderen tot 18 jaar

Waar zijn de lessen?

logo

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WEBSITE KUNSTVOL.NL

PRIVACYVERKLARING VOOR CULTUURAANBIEDERS

www.kunstvol.nl is een website van de stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur Amsterdam (“JFSCA”) en biedt een overzicht van cultuuraanbieders in een postcodegebied.

Dit overzicht is bedoeld voor kinderen die met behulp van het JFSCA cultuurlessen willen volgen en in het kader van die lessen op zoek zijn naar cultuuraanbieders bij hen in de buurt.

Cultuuraanbieders (bijvoorbeeld muziekdocenten of dansscholen) hebben de mogelijkheid zich aan te melden op de website van Kunstvol zodat zij in het overzicht van cultuuraanbieders worden opgenomen. Bij het opnemen van cultuuraanbieders in het overzicht worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn privégegevens van een persoon. J FSCA is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens van de cultuuraanbieders op de website www.kunstvol.nl en legt in deze privacyverklaring uit hoe zij omgaat met de gegevens van cultuuraanbieders.

Gegevens die wij verwerken

Op Kunstvol.nl worden alleen gegevens opgeslagen die de cultuuraanbieder met toestemming zelf verstrekt door deze in te vullen op het aanmeldformulier op www.kunstvol.nl. Het gaat om de volgende gegevens:

- Naam aanbieder/culturele instelling

- Website aanbieder/ culturele instelling

- KvK-nummer

- VOG (indien ZZP’er)

- Leservaring/diploma’s (indien ZZP’er)

- Korte algemene omschrijving over de aanbieder

Contactgegevens:

- Straat en huisnummer

- Postcode

- Stad

Gegevens contactpersoon:

- Voornaam

- Achternaam

- E-mail

- Telefoonnummer

De postcodegegevens die een cultuurzoeker kan invullen om in het overzicht te zoeken, worden niet opgeslagen of verwerkt op onze website.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Het doeleinde van de gegevensverwerking is het kunnen aanbieden van een overzicht waar kinderen de informatie kunnen vinden om cultuuraanbieders in hun omgeving te bereiken. Zonder de gegevens van de cultuuraanbieder weten kinderen niet waar zij terecht kunnen voor de cultuurlessen of met wie zij contact kunnen opnemen als zij vragen hebben over de cultuurlessen.

Mogen wij deze gegevens verwerken?

Voor de publicatie van gegevens van de cultuuraanbieder op de website www.kunstvol.nl ten behoeve van zijn/haar vindbaarheid vraagt het JFSCA voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan door de cultuuraanbieder te allen tijde weer worden ingetrokken, waarbij de verwerkingen van persoonsgegevens tot het moment van intrekking wel rechtmatig blijven. Deze toestemming kan ten allen tijde worden ingetrokken door in te loggen op de website www.kunstvol.nl en de gegevens te verwijderen.

Wie kan uw informatie bekijken?

Als een cultuuraanbieder een account heeft aangemaakt op de website www.kunstvol.nl heeft die ten eerste zelf inzicht in de gegevens die worden verwerkt. Als cultuuraanbieder kun je altijd zelf wijzigingen aanbrengen en gegevens dus zelf beheren.

JFSCA heeft voor het beheer van de website www.kunstvol.nl de websitebouwer aangesteld.
De websitebouwer heeft ook toegang tot de gegevens met als doel de website www.kunstvol.nl optimaal te laten werken.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens beheert de cultuuraanbieder zelf. Het zelf aangemaakte account van de cultuuraanbieder op de website www.kunstvol.nl kan de cultuuraanbieder wissen, de gegevens zijn dan niet meer zichtbaar.

JFSCA vraagt tweemaal per jaar of de informatie op de website www.kunstvol.nl nog juist is.
Indien de cultuuraanbieder niet tijdig reageert, worden de gegevens van de website gehaald.

De websitebouwer bewaart een back-up van de gegevens om de website optimaal te kunnen laten werken.
Deze back-up is streng beveiligd en wordt alleen gebruikt in het geval van een noodsituatie.

Voor meer informatie over de bewaartermijn kan contact worden opgenomen met amsterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

Rechten

De cultuuraanbieder kan enkele rechten uitoefenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dat zijn de volgende:

- Altijd kunnen navragen welke gegevens wij van hen hebben opgeslagen (recht van inzage);

- Altijd bij ons terecht kunnen wanneer bepaalde gegevens die we opslaan onjuist zijn (recht op rectificatie);

- Een verzoek kunnen doen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen (recht op gegevenswisseling);

- Ons altijd kunnen laten weten dat zij het niet eens zijn met het gebruik van bepaalde gegevens op grond van een gerechtvaardigd belang en dat willen stoppen (recht van bezwaar);

- Ons kunnen verzoeken het gebruiken van hun gegevens tijdelijk te stoppen (recht op beperking van de verwerking);

- Ons kunnen vragen ervoor te zorgen dat bepaalde gegevens in een digitaal pakketje worden gestopt zodat die aan een andere organisatie kunnen worden gegeven (recht op gegevensoverdraagbaarheid).

- het recht hebben om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien de cultuuraanbieder zich wil beroepen op één van de rechten, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van JFSCA via:

Telefoonnummer: 06-21373196

E-mailadres: amsterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

Bij de beoordeling en verwerking van de uitoefening van deze rechten, past JFSCA de geldende wettelijke voorwaarden toe.

Klik hier om de privacyverklaring te downloaden:

Privacyverklaring
.