Kleutermuziek

In een kleinschalige setting maken kinderen van 4 en 5 jaar in deze cursussen een begin met muzikale vorming. Muzikale tegenstellingen als hoog/laag, hard/zacht en langzaam/snel komen in de vrolijke en gevarieerde lessen aan bod. We gaan zingen, spelen, dansen en bewegen en stimuleren daarmee niet alleen de muzikale, maar ook de motorische, sociale en de taal/spraakontwikkeling. De vaste structuur in de lessen biedt de kinderen houvast en veiligheid. Er wordt veel met de fantasie en thema’s gewerkt binnen de belevingswereld van het jonge kind en er wordt regelmatig een uitvoering voor de ouders gegeven. De groepen worden niet groter dan 7 kinderen.

Startdata:
Op woensdagen: Wo 8/9, wo 3/11 2021, wo 12/1, wo 9/3, wo 11/5 2022
Lestijd: 14.00 uur

Meer informatie: http://www.demuziekzolder.nl/kleutermuziek-4-6-jaar/